Evaluare psihologică pentru copii (cu / fără timbru)

Acest serviciu vizează evaluarea nivelului de dezvoltare globală, ce ia în calcul nivelul vârstei mentale a copilului, vârstă ce poate fi diferită în raport cu cea cronologică, în funcție de conținutul actual al socializării, limbajului, capacității de autoservire, a cogniției și motricității. În funcție de ariile unde copilul întâmpină cele mai pregnante dificultăți, evaluarea servește stabilirii ulterioare a scopurilor intervenției.

Menu