PROGRAM COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ  ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ȘI NEURODEZVOLTARE

INSTITUTUL DE LOGOPEDIE din BUCUREȘTI 

Va oferă următorul curs de formare continua în terapia logopedică cu 40 de credite profesionale COPSI.

Se adresează studenților, masteranzilor (PSIHOLOGIE, PSIHOPEDAGOGIE  SPECIALĂ), psihologilor, logopezilor, cadrelor didactice din învățământul preșcolar și școlar primar, părinți și tuturor celor care își doresc să își aprofundeze cunoștințele despre terapia tulburărilor de limbaj  și a tehnicilor de logopedie.

SE OFERĂ CERTIFICAT DE PARTICIPARE la finalul celor 12 module!

Programul este acreditat cu 40 de credite profesionale COPSI!

Acest program complex de formare în logopedie este conceput pentru a vă spori cunoștințele în domeniul logopediei și vizează două întâlniri lunare sub forma unor module.

TEMATICA :

MODUL 1 –  DIAGNOSTICUL LOGOPEDIC – EXAMINAREA COMPLEXĂ ÎN LOGOPEDIE

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data : 9 septembrie 2023 ora 9.00

Durata: 4 ore

 • Cum devin logoped atestat de Colegiul Psihologilor din România
 • Clasificarea tulburărilor de limbaj
 • Examinarea complexă logopedică
 • Teste utilizate în evaluare
 • Evaluarea logopedică în tulburările de pronunție
 • Evaluarea logopedică în întârzierea în dezvoltarea limbajului
 • Diagnosticul diferențial
 • Completare fisă de evaluare logopedică
 • Completare raport logopedic
 • Tipuri de rapoarte logopedice – completate
 • Modele de fișe logopedice – completate
 • Ghid privind interviul părinților

MODUL 2 –  INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA COPILULUI

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

      Data: 23 septembrie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 • Nevoile de bază din dezvoltarea copilului mic
 • Etapele și nevoile de dezvoltare ale copilului
 • Relația părinte-copil
 • Managementul ecranelor
 • Atașamentul
 • Temperamentul
 • Dezvoltare neurocerebrală

MODUL 3 –  INTERVENȚIA LOGOPEDICĂ ÎN TULBURĂRILE DE PRONUNȚIE – TEHNICI

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data:  7 octombrie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 • Clasificare, etiologie
 • Dislalia, dizartria, rinolalia
 • Terapia tulburărilor de pronunție
 • Etape generale și specifice în terapia tulburărilor de pronunție
 • Trucuri de emitere a sunetelor ( VOCALE + CONSOANE)
 • Conținutul ședințelor logopedice
 • Frecvența și începerea optimă a terapiei
 • Modul de folosire al sondelor logopedice
 • Instrumente folosite în terapia logopedică
 • Factori care influențează pozitiv terapia logopedică
 • Implicarea parinților în terapie
 • Studiu de caz

MODUL 4 – TULBURĂRILE DE RITM ȘI FLUENȚĂ  – INTERVENȚIE LOGOPEDICĂ ȘI TEHNICI DE PSIHOTERAPIE

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data: 15 octombrie 2023-duminică

Durata: 4 ore

 • Balbismul, tahilalia, bradilalia, tumultus sermonis
 • Stadiile de dezvoltare ale bâlbâielii
 • Corectarea tulburărilor de ritm și fluență
 • Aparitia si evolutia balbaielii
 • Diagnosticul diferențial
 • Simptomatologia bâlbâielii
 • Cauzele bâlbâielii
 • Tipuri de bâlbâială
 • Exemple studii de caz
 • Studiu de caz (prezentare)

MODUL 5 – TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE ( DISLEXIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA)

FORMATOR– ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data: 4 noiembrie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 • Dislexia
 • Disgrafia
 • Discalculia
 • Metode de identificare a tulburărilor de învățare
 • Intervenții psihopedagogice în dislexie
 • Intervenții psihopedagogice în disgrafie
 • Intervenții psihopedagogice în discalculie
 • Etapele învătării scris-cititului
 • Relația dintre scris- citit și intelect
 • Relația dintre fonologia limbajului și dezvoltarea abilităților de scris-citit
 • Ințelegerea limbajului scris

MODUL 6 – ÎNTÂRZIEREA ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI  ÎN TSA – TEHNICI DE LUCRU

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data:  18 noiembrie 2023 – 9.00

Durata: – 4 ore

 • Stadiile de dezvoltare ale limbajului
 • Cauzele întârzierilor de limbaj
 • Copiii cu întârzieri de vorbire și autismul
 • Stimularea limbajului receptiv în Tsa
 • Stimularea limbajului expresiv în Tsa
 • Diagnosticul diferențial
 • Apraxia verbală
 • Cauzele apraxiei verbale
 • Interventia logopedica în apraxie
 • Diagnostic diferențial
 • Direcții de evaluare
 • Stimularea limbajului expresiv
 • Plan de terapie logopedică în întârzierea de limbaj
 • Studiu de caz (prezentare)

MODUL 7 – TERAPIA LOGOPEDICĂ ÎN TULBURĂRILE DE NEURODEZVOLTARE

FORMATOR – RUXANDRA FOLOȘTINĂ – Profesor Universitar, Psiholog Principal

Data: 9 decembrie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore
I. Tulburările de neurodezvoltare conform DSM – 5
1. Clasificarea tulburărilor de neurodezvoltare
2. Simptomatologia
3. Etiologia
4. Prevalența
5. Comorbidități
6. Limbajul și comunicarea în tulburările de neurodezvoltare
2. Trăsături de specificitate ale limbajului în tulburările de neurodezvoltare

MODUL 8 – AFAZIA – TULBURĂRILE DE LIMBAJ LA ADULT

FORMATOR – CAMELIA CUCU – Phd Psiholog Clinician / Logoped

Data:16 decembrie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 1. Noțiuni generale despre limbaj
 2. Istoricul datelor despre afazie
 3. Clasificarea tulburărilor de limbaj
 4. Anatomia creierului
 5. Etiologia și semiologia afaziilor
 6. Clasificarea afaziilor
  • Afaziile fluente – Afazia de conducție

– Afazia Wernicke

– Afazia senzorială subcorticală

– Afazia anomică

– Afazia amnezică

6.2. Afaziile non-fluente – Afazia Broca

– Afazia motorie transcorticală

– Afazia globală

6.3. Afaziile cu caracteristici atipice – Afazia primar progresivă

– Afazia optică

– Afazia subcorticală

 1. Alexia

7.1. Disgrafia

 1. Date de semiologie a afaziei

8.1. Parafaziile

8.2. Jargonofaziile

8.3. Disprozodiile

8.4. Inteligența și afazia

8.5. Îmbătrânirea și afazia

 1. Dizartria

9.1.  Clasificarea dizartriilor

9.2 Terapia dizartriilor

 1. Disfagia
 2. Agnoziile
 3. Apraxiile
 4. Diagnosticul clinic al afaziei

13.1.  Evaluare

13.2. Teste

 1. Tehnici de recuperare

MODULUL 9 – TERAPIA TULBURĂRILOR DE VOCE – VOCE SĂNĂTOASĂ

FORMATOR – LIGIA MIRCEA – Terapeut Vocal Spitalul Hociotă Bucuresti

Data: 13 Ianuarie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 • Vocea și parametri vocali
 • Elemente de anatomie și fiziologie a aparatului fonator
 • Factorii care influențează vocea
 • Cauzele tulburărilor de voce
 • Evaluare, diagnostic și tratament
 • Terapia vocii
 • Prezentare caz clinic (practic)

MODUL 10 – MASAJUL LOGOPEDIC  – TEHNICI DE INTERVENȚIE  

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE – Psiholog Clinician, Logoped

Data: 27  ianuarie  2023 – 9.00

Durata: 3 ore

– Masajul logopedic – tehnici

– Instrumente vibraționale folosite în stimularea limbajului

– Sondele logopedice folosite în tulburările de pronunție

– Masajul logopedic cu sonde logopedice, cu instrumente vibraționale, instrumente din silicon, instrumente de masaj

– Aplicarea benzilor kinesiologice

MODULUL  11 – LOGORITMICA – INA CENUSĂ – Profesor Logoped

Data:  10 februarie  2023 – 9.00

Durata: 4 ore

– Aspecte teoretice ale logopediei ritmice

– Structura și componentele unei activități logoritmice pentru copii.

–  Componente ale simțului ritmului, manifestarea la copii

– Simțul ritmului ca abilitate de bază pentru formarea mișcării, jocului, vorbirii, orientării în spațiu și timp.

– Jocuri și exerciții pentru copii.

MODUL 12 CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ

FORMATOR – ANDREEA NĂSTASE– Psiholog Clinician, Logoped

Data: 24 februarie 2023 – 9.00

Durata: 4 ore

 • Identificarea cazurilor în care este necesară consilierea copiilor
 • Stima de sine – component a personalității
 • Evoluția ontogenetică a stimei de sine
 • Consilierea psihologică a părinților
 • Consilierea psihologică a copiilor cu tulburări de vorbire
 • Blocajul verbal pe fond emoțional
 • Exemple practice de tehnici de consiliere

XIII.  10 ore de practică incluse în Programul de formare în terapia tulburărilor de limbaj, care constau în asistarea la desfășurarea  ședințelor de logopedie – gratuit ( acolo unde nu este posibil va mai exista o întâlnire pentru discutarea punctuală a unor studii de caz propuse de către participanți – tot gratuit).

Practica se realizează pe tot parcursul programului, incepand cu modulul 10, cu o programare în prealabil, în cadrul INSTITUTULUI DE LOGOPEDIE DIN BUCURESTI.

Caracterul cursului este atât teoretic, cât mai ales practic.

Se oferă 40 de credite profesionale COPSI doar persoanelor care au un atestat de liberă practică oferit de Colegiul Psihologilor din Romania. Pntru cei care nu au un atestat de liberă practică se oferă Certificat de Participare fără credite!

Programul se va desfăsura online, pe platforma Zoom Meeting.

Se oferă mapă de curs (electronic) la sfârșitul fiecărui modul, certificat de participare și adeverință de participare.

Certificatul de participare se oferă în urma parcurgerii celor 12 module!
Este posibilă și participarea la anumite module, însă nu se oferă Certificatul de participare.
:

Inscriere si plata Early Bird pana la 1 august : 200 lei/modul.
Până la 1 august achiti 400 lei  ( pentru primele 2 module) si vei beneficia de acelasi tarif pentru fiecare modul din cele 10 module rămase de plată.
Plata se va face lunar pe parcursul programului- o singura plata pentru ambele module, de ex. 400 lei

(2 module).
Înscriere în perioada 1 august – 15 august – 300 lei/ modul
Înscriere în perioada 16 august – 5 septembrie – 350 lei / modul

Plata se efectuează în contul:

SC BRAIN CENTER SRL

cont în RON : RO36UGBI0000242017793RON, deschis la BANCA GARANTI BBVA

Informații și înscrieri la 0728555150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu