Terapie ocupațională

Terapia ocupațională presupune orientarea persoanei aflată în situație de boală sau dizabilitate, în direcția participării active și implicate în activități necesare însușirii unor deprinderi și abilități utile funcționării zilnice; acest tip de terapie ajută persoanele în dobândirea unei capacități de autoîngrijire și autocontrol, de muncă și pentru petrecerea timpului liber.

Menu